V letošním roce uplyne 720 let od založení města Šternberk a 700 let od narození Karla IV. Uznejte sami že to je ideální rok pro vznik nového, malého regionálního pivovaru!

Vaření piva má ve Šternberku dobrou tradici. Roku 1409 na Vše svaté bylo městu Šternberk zapůjčeno městské právo olomoucké a právo mílové. Aby nové město rychle zkvétalo, bylo okolním obcím nařízeno, aby piva, masa i sukna nekupovali jinde, leč ve Šternberku. Za časů Berků z Dubé a Lipé zaznamenává Šternberk období hospodářského rozmachu, jenž zdárně pokračovalo i za panování Minsterberků. Od konce 15. století se řemeslníci ve městě sdružovali v cechy, které v průběhu 16. století získaly mnohá práva. Mimo to měšťané hospodařili i na zemědělské půdě, vyráběli pivo i víno. Sem můžeme datovat i počátek historie šternberského piva. Největší pivovar, Kubelka, měl v době své největší slávy výstav 30 tisíc hektolitrů. Uzavřen byl před druhou světovou válkou a od té doby se ve Šternberku pivo nevařilo.

Doba temna šternberského piva je v tomto roce už minulost a tradice se do našeho města vrací. Naše nové pivo sjme pojmenovali STERNBERG. Jednoduše podle původního názvu města, tedy hvězdná hora.

Budeme dělat vše pro to, aby naše nové pilo bylo hvězdné a noblesní a stalo se důstojným nástupcem a pokračovatelem dějin vaření piva ve Šternberku.

Držte nám pěsti a pokud máte rádi dobré a kvalitní pivo, pijte STERNBERG.

NAŠE FILOSOFIE

V naší nabídce jsou piva uvařená ve spolupráci s externími pivovary, které používají moderní technologii za použití tradičních postupů vaření piva. Tím je dosažena maximální čistota a kvalita piva. Spolupráce s externími pivovary bude zachována do té doby, než zahájíme vlastní výrobu piva na území města Šternberk. Vše je plánováno a směřováno na rok 2017.

Naše piva jsou stáčena za přísně stanovených hygienických podmínek, jsou skladována a přepravována při teplotách do 5°C. Tímto způsobem vám budou vždy nabídnuta v jejich původní nejvyšší kvalitě.

AKTIVNÍ PŘÍSTUP

Naše pivo bude prezentováno na letních akcích typu pivní festival, pivní slavnosti, farmářské trhy apod. Při této formě čepování piva chceme zákazníkovi předvést, že si může svoje pivo dokonale vychutnat v té nejlepší kondici za jakéhokoliv počasí i na těchto akcích, kde mnohdy pivní kultura těžce pokulhává.

Naší prioritou je spolupráce s pivnicemi, které budou naše pivo čepovat. Jsme schopni vytvořit našemu zákazníkovi takové podmínky, aby byla zachována původní kvalita piva, která zaručí oboustrannou spokojenost a případnou dlouhodobou spolupráci( poradenství, kontrola kvality, investice, školení personálu…)

NAŠE PIVA